Carsten Lê Madsen: For medlemmernes skyld – Strategisk ledelse af faglige organisationer

En bog om, hvad der skal til af strategiske forandringer for at fagforeninger kan komme ud af det dødvande, mange af dem befinder sig i i øjeblikket, med medlemsflugt og faldende indflydelse. Den falder jo både på et tørt sted og med ganske god timing, må man sige.

Men ud over at skitsere problemerne, kommer den desværre ikke så langt ind i løsningerne. De, der er beskrevet, er meget overordnede (selv af ledelsestrategiske  målsætninger at være), og der udstikkes mange mulige retninger, men ikke et bud på en kurs, man skal sætte. Andet end at der skal styr på og fokus i strategien, og det kan ingen vel være uenige i (uanset at det i praksis måske ikke er sådan alle steder).

Jeg kan godt lide det helt basale framework, bogen opstiller. Det er lånt fra forfatterne Fjellstad & Stabells, og går ud på, at der er tre måder at skabe værdi i en virksomhed på: Gennem værdikæden, værdinetværket og værdiværkstedet. Det er altså et opgør med eller videretænkning af Porters tankegang (værdikæden), som her suppleres med kunde(/medlems-)inddragelse og særlige problemløsningskompetencer og -processer. I det hele taget skal bogen anerkendes for at bringe managementtankegangenen ind i fagforeningssfæren – det er der brug for.

Nå, men når man så dykker nærmere ned i de tre modeller for værdiskabelse, bliver der yderligere kastet begreber ind fra øst og vest. Co-creation, kernekompetencer, sociale medier og alt muligt andet hives ind på mere eller mindre systematisk facon. Og til slut står man tilbage med et stort katalog af begreber, værktøjer og cases fra forfatterens “det her kunne også være relevant”-kasse, men uden et egentligt bud på, hvad løsningen på fagforeningernes strategiske udfordringer kunne være.

Derudover er bogen skrevet som en universitetsafhandling – sådan på den “se hvor mange referencer og hvor klogt jeg kan formulere tingene”-agtige måde. Sproget er unødigt tungt, synes jeg, og det ødelægger meget af læsningen. Måske var det også ekstra irriterende, fordi bogen på grund af mit arbejde i netop en faglig organisation også lidt havde karakter af pligtlæsning…

Så en begyndelse på et emne, der var brug for fokus på, men ingenlunde et definitivt værk.

One thought on “Carsten Lê Madsen: For medlemmernes skyld – Strategisk ledelse af faglige organisationer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *