Blogging på flere niveauer (og forvirring på et højere niveau)

Til blogforum stillede Joachim og Jesper spørgsmÃ¥let “Er en weblog et teknisk format eller en genre?” Mit svar vil være: Begge dele – og mere til!

For mig at se er det svært at trække en skarp grænse for, hvad en blog er. For blogging er ogsÃ¥ udtryk for – og dermed tæt forbundet med – nogle (idealistiske) tanker, som for eksempel kommer til udtryk i Cluetrain Manifesto. Derfor giver det selvfølgelig stadig mening at tale om, hvad en weblog er. Men for mig giver det mere mening at tale om, om ikke de tanker, der ligger bag blogging, ikke viser sig flere steder?

Jeg ser fire niveauer, hvor man kan kigge efter “noget”. I hvert fald hvis der er tale om blogging en korporat sammenhæng:

1. Webloggen
2. Den hjemmeside hvor webloggen ligger/virksomhedens hjemmeside
3. Anden kommunikation fra virksomheden
4. Virksomhedens handlinger

   Tag som eksempel mit arbejde, Patent- og Varemærkestyrelsen. På vores weblog kommer en bestemt persona/række af personaer til udtryk. men den/de stemme(r), man finder på webloggen vil samtidig kune tages som repræsentant for selve organisationen.

   Weblog-personaen er dog også forskellig fra resten af vores hjemmeside, som er knap så dialogisk orienteret, mere statisk og knap så selv-kommenterende (den går ikke så tit i meta, som man siger).

   Igen forskellig herfra er Patent- og Varemærkestyrelsens kommunikation i foldere, på plakater, på messer, i pressen etc. Og igen forskellig herfra er den måde, Patent- og varemærkestyrelsen rent faktisk handler på: I det politiske system, over for kunder etc.

   Så fik jeg lige skrevet mig lidt væk fra der hvor jeg startede. Men det giver dog anledning til et par spørgsmål:

   • Hvordan passer det sammen med eksempelvis Luhmanns tillidsbegreb, der fordrer en konsistent kommunikation og ogsÃ¥ konsistens mellem ord og handling? Eller formuleret mere mundret: Kan man godt have en weblog og samtidig have som mÃ¥l at integrere sin kommunikation?
   • Er det overhovedet en gyldig analysemodel? Det er jo nogle ganske udmærkede analytiske skel mellem de fire niveauer, men i praksis vil modtagere sjældent opleve flere niveauer (samtidig), ex pÃ¥ grund af RSS-feeds, der jo springer minimum et niveau over.
   • Kan man i en eller anden tillempet form ogsÃ¥ bruge samme tankegang for personlige weblogs?
   • Find selv pÃ¥ flere (spørgsmÃ¥l eller svar)…

   2 thoughts on “Blogging pÃ¥ flere niveauer (og forvirring pÃ¥ et højere niveau)

   1. Hvorfor dog ikke blogging og konsistent kommunikation?

    Jeg er enig i dit eksempel, som viser, at der -endnu – ikke er konsistens i Patent- og Varemærkestyrelsens kommunikation. Men det hænger for mig ikke sammen med, at der bruges forskellige medier.

    Konsistens er jo i kommunikationsmæssig sammenhæng ikke ensbetydende med en fuldstændig overensstemmelse i alle ord. Derimod handler det – for mig at se – om at den vi kommunikerer derude fÃ¥r en ensartet indtryk af afsenderen.

    Bloggen signalerer åbenhed og en vis uformel stil. Åbenheden mener jeg er let også at have som udgangspunkt i alle andre medier. Det uformelle er vanskeligere. Men ikke umuligt. Men her kan der være en pointe i, at her møder kravet om konsistens et andet krav: modtagerrettet kommunikation.
    Og tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen, så vil der være behov for en mere formel tone i andre sammenhænge. F.eks. når der skrives svar på folketingsspørgsmål.
    Mit svar vil blot være, at jeg tror modtageren fint forstÃ¥r at disse forskelle eksisterer – og alligevel vil sidde tilbage med et ret konsistent billede af virksomheden. Eller hvad?

   2. Jeg er enig i, at konsistens (eller integreret kommunikation) ikke nødvendigvis betyder ensretning i den måde, man siger tingene på, endsige hvad man siger til forskellige interessenter. Konsistens er måske snarere det, at man ønsker at give alle interesenter nogenlunde det samme billede af, hvad det er for en organisation, man kommunikerer fra.

    Og det er også her, jeg ser en udfordring. Også for Patent- og Varemærkestyrelsen. For der er forskel på at skrive weblog-indlæg, hvor man først og fremmest viser sin personlighed, til at skrive til patentansøgere, hvor man først og fremmest viser sin autoritet, og til at skrive marketingmaterialer, hvor man først og fremmest viser sin kompetencer, eller stillingsopslag, hvor man først og fremmest viser sine værdier. (Jeg udelader folketingssvarene her, da det vel ofte er ministeren, der står som afsender på dem).

    Der vil ganske vist være et overlap mellem disse – eksempelvis mellem den enkelte skribents personlighed og styrelsens værdier. Og det hele udtrykker selvfølgelig ogsÃ¥ den viden, syrelsen sidder inde med. Men det er da stadig en vældig udfordring at give modtageren et “konsistent billede” af virksomheden, som du skriver. Jeg er i hvert fald enig i, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke gør det endnu. Men vil ogsÃ¥ (som ansat, der netop arbejder med dette omrÃ¥de) pÃ¥stÃ¥, at den er pÃ¥ vej :-)

   Skriv et svar

   Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *